wyposażenie gastronomii Warszawa
Wyposażenie dla Gastronomii, sztućce, obrusy
Warszawa wyposażenie gastronomii
Informacje ogólne

Szanowni właściciele, menadżerowie, kierownicy zakładów gastronomicznych jak restauracje, bary, stołówki, pizzerie, zajazdów, hoteli, moteli, domów weselnych, pubów, zakładów catearingowych, oraz, prowadzących stoły śniadaniowe i drobne zakłady przetwórstwa spożywczego w postaci masarni, ciastkarni, pierogarni. W Waszej bieżącej działalności jedną z naczelnych funkcji jest dbałość o ochronę środowiska naturalnego i gospodarki wodno – kanalizacyjnej.
Wasza działalność to użycie i przetważanie dużych ilości tłuszczu i odpadów organicznych.
Tłuszcz i oleje roślinne w wyniku działania wysokiej temperatury przechodzą cały szereg procesów chemicznych, pod wpływem których tracą swoje właściwości i nie nadają się do dalszego wykorzystania w procesie przygotowania posiłków lub przetwarzania w procesie produkcji. Do niechcianych czynników zaliczmy też odpady organiczne występujące w procesie czyszczenia, obierania warzyw, oraz resztki koncumcyjne pozostawione przez klijentów.
Przedstawione powyżej czynniki stają się uciążliwymi odpadamy i zachodzi konieczność pozbycia się ich zgodniem z obowiązujący prawem w sposób nie zagrażających środowisku.
Wasze lokale i zakłady nie mogą spuszczać zużytych odpadów i tluszczów do kanalizacj. Takie działanie prowadzi do szybkiego zatkania nieczystościami odpływów, rur i całego systemu kanalizacyjnego.Takowe postępowanie stwarza poważne zagrożenie dla środowiska, a także naraża włascicieli lub najemców lokali użytkowych na poważne straty materialne i ryzyko utraty klientów poprzez okresowane zamykania takowych firm.
Mając na względzie interes i dobro Swojego lub najętego lokalu narażacie się również na kary finansowe nakładane przez stacje Sanepidu, Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz firm wodno –kanalizacyjnych. Z chwilą wejścia naszego kraju do UE zaostrzyly się przepisy w tym zakresie.
Aby zapewnić Wam poprawę ochrony środowiska zapeniamy Wasz ym zakładom i lokalom dla utylizacji tluszczu i oleju bardzo profesionalne, znakomite separatory, a do niszczenia odpadów niezawodne młynki, czyli rozdrabniacze montowane pod zlewami kuchennymii.
Nadmieniamy jednocześnie, że oferowane urządzenia przez naszą firmę mogą służyć w każym gospodarstwie rodzinnym, domowym i rolnym.

Nasze urzadzenia do wyłapywania, fitrowania tluszczu są wysoko wydajne, o malej kabaturze, wykonane w nowoczesnej technice światowej. Mogą być umieszczanie w mniejszych lokakach pod zlewami, w większych lokalach i zakładach mogą slużyć jako separatory zbiorcze kanalizacji łączonej w węzły umieszczane w piwnicach lub zapleczach kuchennych.. Nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych pomieszczeń gospodarczych lub miejsca montażowego na działkach koło budynków. Zużyty tluszcz jest wyłapywany jako czysty odpad do przeróbki firmy utylizacyjnej.
Ustawy i rozporządzenia

Dla przedstawienia tematu o ochronie środowiska przedstawiamy Państwu ustawy i rozporządzenie w tym zakresie:

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001, poz.627). Dokument ten w sposób ogólny określa zakres ochrony środowiska w Polsce, zasady przeciwdziałaniu znieczyszczeniom. Dokument określa odpowiedzialność oraz zaleca szczególnych środków ostrozności przy składowaniu i eliminowaniu substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska.

 

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. nr 112 z dnia 8 pażdziernika 2001r, poz. 1206) na podstawie art. 4 ust.1 pnk 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach. Wyrażnie są wymienione w katalogu odpady w tym jako nieprzydatne tłuszcze spożywcze, w tym tłuszcz posmażalniczy. Rozporządzenie mówi kosztach wytwarzającego, czyli na właścicielach lokalu gastronomicznego.Podkleślamy, że nowy katalog odpadów zmieniony powstał na prawie Europejskiego Katalogu Odpadów.

 

Ustawa z dnia 7.06.2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. Nr. 72 z dnia 13 lipca 2001, poz.747). W tej ustawie zawarto warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniem ścieków. Wyrażnie w dziale określającym odprowadzającym ścieki zabrania się wprowadzania do kanalizacji odpadów płynnych nie mieszających się z wodą czyli tłuszczy i odpadów organicznych. Za takowe łamanie przepisów grozą nie tylko kary ze strony inspektorów Sanepidu, ale przy awariach sieci wodociągowych, odpowiednie przedsiębiorstwo może wystapić o odszkodowanie karne od osób łamiacych to prawo. Czyli nie stosowanie separatorów jest nieoplacalne z punktu widzenia właściciela lokalu lub zakładu.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26. 04.2004 r. w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

(Dz. U. Nr. 104 z dnia 1 maja 2004, poz. 1096)

Rozporządzenie to określa warunki i wymogi sanitarne w zakresie przeszczegania i zasady produkcji i w obrocie środkami spożywczymi. W tym tłuszczami jako odpadami.

 

Przedstawione ustawy i rozporządzenia nie sprawią Waszego myślenia, że jeżeli nie będziemy oddzielać odpadów w sposób należyty to poniesiecie Państwo dodatkowe koszty udrażniania i przepychania częstego używanej kanalizacji. Czyli instalowanie urządzeń i różnych maszyn do zatrzymywania tłuszczu, jego utylizacji, oraz  rozdrabniaczy w dłuższym okresie prowadzi do obniżenia kosztów działalności lokali i zakładów.

 
Nawigacja
Kontakt
Rest
Profesionalne wyposażenie
gastronomii

Biuro Handlowe
ul.Płowiecka 5A
04-501 Warszawa.

tel. +48 692 093 908
tel /fax 022 879-70-07
rest@restgastro.pl

Sztućce, garnki
  © 2006 www.restgastro.pl
Wyposażenie gastronomii
sztućce, obrusy.
Projekt & cms: zstudio.pl
Polecamy: Granity Skwara nagrobki graniutowe